Python voor beginners Deel 2

def – kort voor definition; een sub programma.

return – geeft aan waarde naar de def.

argument – invoer voor een def.

Opdracht

Maak een programma waarbij de lengtes van de rechthoekzijden worden opgevraagd en de bijbehorende oppervlakten van de vierkanten worden getoond plus de opper- vlakte van het vierkant van de schuine zijde.

import math

adj = int(input("Size of adjacent of a right triangle: "))
opp = int(input("Size of opposite of a right triangle: "))

hyp = math.sqrt(adj+opp)

print ('Size of hypotenuse = %d\n '
    'Area of adjacent = %d\n'
    'Area of opposite = %d\n'
    'Area of hypotenuse = %d\n'
    % (hyp, adj*adj, opp*opp, hyp*hyp))

Advertisements