MMI: H3

De analyse fase dient voor het voor plannen van wat je wilt ontwerpen. Je vraagt af wat de gebruiker met je programma wilt bereiken en je werkt rond dat heen. Je denkt wat de gebruiker zou doen als hij je interface zou zien en je past het vervolgens na.

De stappen volgen zo uit:

 • Analyseren
 • Uitvoeren

Voorbeeld: HAVO profiel keus app

Use cases

Title: Study choice helper
Description: The student views the studies currently available for him to pick. Then he selects the studies and picks them.
Primary Actor: Student
Preconditions: Student is HAVO level
Post conditions: Student has picked their classes
Main
Success Scenario:
1. Student selects “Help me pick my courses” from the menu.
2. System displays list of studies available for picking.
3. Student selects one or more classes he wants to register for.
4. Student clicks “Submit” button.
5. System registers student for the selected courses and displays a confirmation message.
Extensions: 2a. Combination of courses is not allowed.
— 2a1. System displays error message saying combination not allowed, and provides the reason & how to rectify if possible.
— 2a2. Student either backs out of this use case, or tries again after rectifying the cause.

5a. Some courses could not be picked.
— 5a1. System displays message showing which courses were registered, and which courses were not registered along with a reason for each failure.

Frequency of Use: Single use with option to use again
Owner: Max Marshall
Title: Results screen
Description: The student views the calculated available studies and exits the app or goes back to adjust their input.
Primary Actor: Student
Preconditions: Student has inputted their study choices
Post conditions: Student is has been informed about their available choices
Main
Success Scenario:
1. Student is presented their available studies.
2. System asks if the student is satisfied with the results.
2a. Student is satisfied with the results.
— 2b1. Student clicks “Exit” button.
— 2b2. App gracefully closes itself.
Extensions: 2b. Student is not satisfied with the result.
— 2a1. System goes back to input screen.
— 2a2. Student adjusts their input.
Frequency of Use: Single use with option to use again
Owner: Max Marshall

Taakmodel

 1. Eigen studie kiezen
  1. Het niveau noemen
  2. De aantrekkelijk studies noemen
  3. Aangeven als het resultaat goed is
   1. Zo ja, afronden
   2. Zo niet, naar stap 2 gaan
 2. Afronden

Gebruikersprofiel

Kenmerk Beschrijving
Psychologische kenmerken
Cognitieve stijl verbaal visueel
Houding t.o.v. taak positief neutraal negatief
Kennis en ervaring
Opleidingsniveau hoog middel laag
Typvaardigheid hoog middel laag
Ervaring met computers hoog middel laag
Kennis vreemde talen hoog middel laag
Werk- en taakeigenschappen
Bekendheid met taak hoog middel laag
Systeemgebruik verplicht facultatief
Training cursus handleiding
Lichamelijke kenmerken
Geslacht man vrouw
Leeftijd oud middelbaar jong
Gezichtsvermogen goed redelijk slecht
Motoriek goed redelijk slecht

Programma van eisen

 1. Het systeem moet alle mogelijke studiekeuzes van zichtbaar maken op het scherm.
 2. Het systeem moet de mogelijkheid hebben om problemen met de keuzen aan te geven.
 3. Het systeem moet het mogelijk maken foute keuzes te herstellen.
 4. Het systeem moet goed leesbare teksten tonen.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s