MMI: H5

Bij het detailontwerp proces stel je de klein detaai voor. Je let op dingen die je programma in elkaar zouden brengen zoals kleur, vorm en stijl.

De doelen van het detailontwerp proces zijn dat de programma goed contrast inhoudt, dus geen grijs op wit tekst. En dat in het algemeen de UI goed leesbaar is.

 

TODO

Advertisements

MMI: H3

De analyse fase dient voor het voor plannen van wat je wilt ontwerpen. Je vraagt af wat de gebruiker met je programma wilt bereiken en je werkt rond dat heen. Je denkt wat de gebruiker zou doen als hij je interface zou zien en je past het vervolgens na.

De stappen volgen zo uit:

 • Analyseren
 • Uitvoeren

Voorbeeld: HAVO profiel keus app

Use cases

Title: Study choice helper
Description: The student views the studies currently available for him to pick. Then he selects the studies and picks them.
Primary Actor: Student
Preconditions: Student is HAVO level
Post conditions: Student has picked their classes
Main
Success Scenario:
1. Student selects “Help me pick my courses” from the menu.
2. System displays list of studies available for picking.
3. Student selects one or more classes he wants to register for.
4. Student clicks “Submit” button.
5. System registers student for the selected courses and displays a confirmation message.
Extensions: 2a. Combination of courses is not allowed.
— 2a1. System displays error message saying combination not allowed, and provides the reason & how to rectify if possible.
— 2a2. Student either backs out of this use case, or tries again after rectifying the cause.

5a. Some courses could not be picked.
— 5a1. System displays message showing which courses were registered, and which courses were not registered along with a reason for each failure.

Frequency of Use: Single use with option to use again
Owner: Max Marshall
Title: Results screen
Description: The student views the calculated available studies and exits the app or goes back to adjust their input.
Primary Actor: Student
Preconditions: Student has inputted their study choices
Post conditions: Student is has been informed about their available choices
Main
Success Scenario:
1. Student is presented their available studies.
2. System asks if the student is satisfied with the results.
2a. Student is satisfied with the results.
— 2b1. Student clicks “Exit” button.
— 2b2. App gracefully closes itself.
Extensions: 2b. Student is not satisfied with the result.
— 2a1. System goes back to input screen.
— 2a2. Student adjusts their input.
Frequency of Use: Single use with option to use again
Owner: Max Marshall

Taakmodel

 1. Eigen studie kiezen
  1. Het niveau noemen
  2. De aantrekkelijk studies noemen
  3. Aangeven als het resultaat goed is
   1. Zo ja, afronden
   2. Zo niet, naar stap 2 gaan
 2. Afronden

Gebruikersprofiel

Kenmerk Beschrijving
Psychologische kenmerken
Cognitieve stijl verbaal visueel
Houding t.o.v. taak positief neutraal negatief
Kennis en ervaring
Opleidingsniveau hoog middel laag
Typvaardigheid hoog middel laag
Ervaring met computers hoog middel laag
Kennis vreemde talen hoog middel laag
Werk- en taakeigenschappen
Bekendheid met taak hoog middel laag
Systeemgebruik verplicht facultatief
Training cursus handleiding
Lichamelijke kenmerken
Geslacht man vrouw
Leeftijd oud middelbaar jong
Gezichtsvermogen goed redelijk slecht
Motoriek goed redelijk slecht

Programma van eisen

 1. Het systeem moet alle mogelijke studiekeuzes van zichtbaar maken op het scherm.
 2. Het systeem moet de mogelijkheid hebben om problemen met de keuzen aan te geven.
 3. Het systeem moet het mogelijk maken foute keuzes te herstellen.
 4. Het systeem moet goed leesbare teksten tonen.

MMI: H1 en H2

MMI staat voor Mens Machine Interface.

Vakgebied MMI is bedoelt om de mens met de machine te laten interacten

Een interface is het ding dat de mens gebruikt om met de machine ter interacten,

Een voorbeeld ervan is een toetsenbord.

Een informatie systeem is de logica achter het interface.

Ontwerpers van informatie systemen moeten heel goed de gebruikerskant in de gaten houden omdat anders krijg je het dat de informatie systeem tegen het gebruiker werkt.

Een goede ontwerp zou bvb een QWERTY toetsenbord zijn, het past perfect voor een aantal talen. Een slechte ontwerp zou een slider gebruiken voor het invoer van een telefon nummer.

MMI is vooral niet een informatie verwerking systeem, het is een interactie systeem.

MMI is een belangerijk deel van programmas. Je moet voorstellen hoe de mens reageert voor verschillende menu’s/knoppen.

Python voor beginners Deel 2

def – kort voor definition; een sub programma.

return – geeft aan waarde naar de def.

argument – invoer voor een def.

Opdracht

Maak een programma waarbij de lengtes van de rechthoekzijden worden opgevraagd en de bijbehorende oppervlakten van de vierkanten worden getoond plus de opper- vlakte van het vierkant van de schuine zijde.

import math

adj = int(input("Size of adjacent of a right triangle: "))
opp = int(input("Size of opposite of a right triangle: "))

hyp = math.sqrt(adj+opp)

print ('Size of hypotenuse = %d\n '
    'Area of adjacent = %d\n'
    'Area of opposite = %d\n'
    'Area of hypotenuse = %d\n'
    % (hyp, adj*adj, opp*opp, hyp*hyp))

RPI voor beginners Deel 1. Functions

Sequentie

print “Kwadraat berekenen”

n = int(raw_input(“Voer een getaal in: “))
nsquared = n*n

print “Het kwadraat van ” + str(n)+” is “+str(nsquared)

Herhalen

print “Kwadraat berekenen”

while 1:
n = int(raw_input(“Voer een getaal in: “))
nsquared = n*n

print “Het kwadraat van ” + str(n)+” is “+str(nsquared)

Herhalen 2

print “Kwadraat berekenen”

repeatAmount = int(raw_input(“Hoe vaak wil je een kwadraat uitrekenen? “))

c = 0
while c < repeatAmount:
c = c+1
n = int(raw_input(“Voer een getaal in: “))
nsquared = n*n

print “Het kwadraat van ” + str(n)+” is “+str(nsquared)

print “Eind programma”

Keuze

print “Kwadraat berekenen”

n = int(raw_input(“Voer een getaal tussen de 0 en 10 in: “))

while n > 10 or n < 0:
if n > 10:
n = int(raw_input(“Kan niet groter dan 10 zijn: “))
if n < 0:
n = int(raw_input(“Kan niet kleiner dan 0 zijn: “))

nsquared = n*n

print “Het kwadraat van ” + str(n)+” is “+str(nsquared)

 

Opdracht 4

Optellen van bits

Half-adder

Een half-adder wordt meestal voorgesteld door een blok met twee ingangen (A en B) en twee uitgangen (C en S). Hierbij zijn zowel A als B 1-bit groot. De uitgangen S en C zijn de aritmetische som van de twee ingangen waarbij C (=Carry) de meest significante bit is.

Half-adder

Carry

De carry is de overblevend getal die dus niet in de Som is maar alsnog doorgaat naar de volgende half-adder via de carry output.

Full adder

Een full-adder heeft dezelfde werking als een half-adder maar heeft buiten ingangen A en B ook nog een Carry ingang. De uitgang hangt dus af van de ingangen A, B en Ci(Carry in).

Full-adder

Het voordeel van een full-adder ten opzichte van een half-adder is dat de full-adder een extra ingang heeft die gebruikt wordt als “Carry in”. Dit maakt het mogelijk meerdere full-adders parallel te plaatsen om zo grotere getallen te kunnen optellen.

x-bits teller (x >= 2)

Een x-bit teller is gewoon een aantal full adders in een reeks met elkaar verbonden zodat de carry moet voortplanten door elke full adder voor de toevoeging is voltooid. x-bit tellers vereist de minste hardware van adders, maar ze zijn de langzaamst.

Het volgende diagram toont een vierbit opteller, waarbij de nummers A [3: 0] toevoegt en B [3: 0], en een carryingang samen te produceren S [3: 0] en de carry uitgang.

4-Bit Ripple Adder.svg
Aside

GPIO Cheatsheet

import os
import time
import RPi.GPIO as g

g.setmode(g.BCM)
g.setwarnings(0)

pins = {'LED_': 1, 'LED_': 2}

def setup():
  for key, value in pins.iteritems():
    if key.startswith('LED'):
      g.setup(value, g.OUT)
    elif key.startswith('BUTTON'):
      g.setup(value, g.IN)

setup()
import RPi.GPIO as g       # import RPi.GPIO module 

# choose BOARD or BCM
g.setmode(GPIO.BCM)        # BCM for GPIO numbering
g.setmode(GPIO.BOARD)       # BOARD for P1 pin numbering

# Set up Inputs
g.setup(port_or_pin, GPIO.IN)   # set port/pin as an input
g.setup(port_or_pin, GPIO.IN, pull_up_down=g.PUD_DOWN) # input with pull-down
g.setup(port_or_pin, GPIO.IN, pull_up_down=g.PUD_UP)  # input with pull-up 

# Set up Outputs
g.setup(port_or_pin, g.OUT)        # set port/pin as an output
g.setup(port_or_pin, g.OUT, initial=1)  # set initial value option (1 or 0)

# Switch Outputs
g.output(port_or_pin, 1)   # set an output port/pin value to 1/GPIO.HIGH/True
g.output(port_or_pin, 0)   # set an output port/pin value to 0/GPIO.LOW/False 

# Read status of inputs OR outputs
i = g.input(port_or_pin)   # read status of pin/port and assign to variable i
if g.input(port_or_pin):   # use input status directly in program logic

# Clean up on exit
g.cleanup()

# What Raspberry Pi revision are we running?
g.RPI_REVISION # 0 = Compute Module, 1 = Rev 1, 2 = Rev 2, 3 = Model B+

# What version of RPi.GPIO are we running?
g.VERSION

# What Python version are we running?
import sys; sys.version
try: 
  while 1:
    if g.input(25):
      print "Port 25 is 1/GPIO.HIGH/True - button pressed" 
    else: 
      print "Port 25 is 0/GPIO.LOW/False - button not pressed" 
    sleep(.1)     # wait 0.1 seconds 
 
except KeyboardInterrupt: 
  g.cleanup()     # clean up after yourself 

raspberry-pi-gpio-pinouts-1024x703